تبلیغات
مرجع دانلود فایل های فرهنگیان و دانشگاهی - پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چكیده:

همراه با پیشرفت تكنولوژی و با توجه به پیوند همه جانبه زندگی انسان با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانكداری در تمامی كشورها در قرن اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده است. تمامی این تلاشها در جهت كاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش كارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده است. در این راستا مدیریت نقدینگی وجوه اخذ شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار می گردد. در این تحقیق به دنبال اثبات این فرض بودیم که روند تغییرات تجهیزات الکترونیکی در بانک رفاه ایران تاثیر مستقیمی بر ارتقای مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است . در همین راستا پس از شناسایی عوامل موثر بر نقدینگی بانك در بانك رفاه ایران، روند تغییرات آنها در بازه زمانی سال 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم فزار آماری IBM SPSS Statistics 19  تاثیر هر یك بر روی متغیر های شاخص نقدینگی مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 38 آزمون فرعی انجام شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تاثیر متغیرهای مستغل بر متغیر وابسته فرضیه اصلی، کمتر از 50% بوده است

 

كلمات كلیدی: بانكداری الكترونیك، كنترل نقدینگی، بانك رفاه، پول الكترونیك

 

 

 

1-1.      تعریف مسئله

درسال های اخیر، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک درسیستم بانکی کشور قابل توجه بوده است، حال آنکه در طی این مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است و لذا این گمان می رود که رابطه ای میان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک و رشد نقدینگی وجود داشته باشد از این رو هدف این پایان ­نامه تاثیر بهره گیری از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی (خودپرداز،پایانه فروش وپایانه شعب) برمدیریت نقدینگی در بانک رفاه ایران با استفاده از داده های ماهانه دردوره پنج­ساله 1386  تا 1390 می باشد.

1-2.     اهمیت و ضرورت تحقیق

از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه­ی خدمات می باشد.کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمان های خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمان ها ضروری است. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به-خصوص بانک ها می باشد. در سال های اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه­ی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است.این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است.پایه پولی که از مجموع کل پول نقد در دست مردم وبانکها و سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی تشکیل می شود با توجه به تغییرات ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد را مشخص می کند. از این رو متناسب با افزایش یا کاهش این ضریب، توان بانکها در اعطای تسهیلات تغییر می کند.بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ضریب فزاینده پولی در آذر ماه 1388 نسبت به اسفند ماه 1387با افزایش 89/0 واحد درصدی از 52/3 درصد به 41/4 درصد افزایش نشان می دهد. این افزایش منجر به افزایش 27هزارو56میلیارد تومانی در حجم نقدینگی شده است.

حجم نقدینگی در این دوره از 190هزار و 137میلیارد تومان به 217هزارو192میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.بر این اساس توان وام دهی جدید بانکها در این دوره ، با توجه به افزایش ضریب فزاینده پولی و کسر ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی رقمی بالغ بر 18هزار و 866 میلیارد تومان را در برگرفت .افزایش فوق در توان عرضه پول توسط بانکها در حالی صورت گرفته است که در طی این مدت با کاهش 8/8 درصدی پایه پولی روبرو بوده ایم.از جمله علل افزایش ضریب فزاینده در 9ماهه نخست سال 1388می توان به کاهش نسبت پول نقد به سپرده مردم اشاره کرد.این نسبت ارجحیت مردم را در مورد نگهداری درصدی از پول بصورت نقد ، و در مقابل درصدی که به صورت سپرده دیداری نزد بانکها نگهداری می کنند را نشان می دهد.بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری در طی اسفند ماه 1387تا پایان آذر ماه 1388از 9/42 درصد به 7/38 درصد کاهش نشان می دهد . این کاهش دلیلی است بر افزایش تمایل مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری نزد بانکها.

با توجه به اینکه برابر سیاستهای پولی بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانکها درسال 1388مطابق با سال 1387در نظر گرفته شده و پایه پولی نیز در این دوره کاهش نشان می دهد. بنابراین تنها علت افزایش در ضریب تکاثری، حجم نقدینگی و توان انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات (خلق پول جدید) در این دروه را می توان به افزایش ارجحیت مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری عنوان کرد. در این راستا کنترل نقدینگی بانکها به عنوان موضوعی که تاثیر مستقیمی بر خطر ورشکستگی بانکها از یک طرف و کاهش میزان سوددهی آنها در شرایطی که بانکهای رقیب از مدیریت نقدینگی بهتری بهره گرفته اند، از اهمیتی قابل توجه بهره مند می گردد. (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391)

1-3.    اهداف تحقیق

هدف کلی : در این تحقیق به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای استفاده از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است.

اهداف جزئی : بررسی وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص روند آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با توجه به وضع موجود در بانک رفاه

1-4.    سؤال های تحقیق

سوالات اصلی:

o          آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است؟

o          پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته است؟

سوالات فرعی:

o          روند تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و ...) چگونه بوده است.

o          تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده است.

o          کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده است.

o          تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.

o          روند تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.


لینک دانلود:


 پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه 


 پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه 


نظرات()   
   
buy cialis online no prescription
جمعه 16 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Thank you. Helpful information!
prix cialis once a da legalidad de comprar cialis cialis kaufen canadian discount cialis buy cialis online nz buy cialis cheap 10 mg cialis australia org cialis free trial cialis name brand cheap generic cialis soft gels
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:12 ب.ظ

Thank you, Helpful information!
cialis 10 doctissimo miglior cialis generico cialis tadalafil online cialis reviews cialis vs viagra cialis 30 day sample cialis pills price each canadian cialis cialis prezzo di mercato cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:06 ب.ظ

Cheers. I appreciate it!
cialis en 24 hora cialis coupon safe site to buy cialis online where to buy cialis in ontario we like it cialis price canadian drugs generic cialis calis we like it cialis soft gel generic for cialis buy cialis cheap 10 mg
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:51 ق.ظ

You actually explained this fantastically!
cialis sale online cialis uk next day buying cialis in colombia cialis 20 mg cut in half look here cialis order on line usa cialis online tadalafil 20 mg look here cialis cheap canada cialis uk viagra vs cialis
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:45 ب.ظ

Thank you! Numerous forum posts!

price cialis best cialis dose 30mg cialis uk we recommend cialis best buy 5 mg cialis coupon printable cialis generisches kanada buy cialis cialis side effects dangers side effects of cialis warnings for cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:25 ق.ظ

Factor nicely used..
cialis for sale the best site cialis tablets we choice free trial of cialis tadalafil generic click here take cialis prescription doctor cialis buy cialis sample pack online cialis dose size of cialis cialis venta a domicilio
rules of survival hack
سه شنبه 13 آذر 1397 02:50 ق.ظ
I really like it when individuals get together and share ideas.
Great website, keep it up!
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 05:20 ب.ظ

Seriously plenty of awesome info!
link for you cialis price cialis para que sirve online prescriptions cialis free generic cialis cialis australia org india cialis 100mg cost cialis 20 mg effectiveness cialis price in bangalore prices for cialis 50mg cialis daily dose generic
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 05:07 ق.ظ

You actually explained that well!
prix cialis once a da effetti del cialis generic cialis in vietnam cialis dosage we like it safe cheap cialis order generic cialis online brand cialis generic cialis generico milano dose size of cialis tadalafil 5mg
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 04:44 ب.ظ

You actually stated that wonderfully!
safe site to buy cialis online only now cialis 20 mg tarif cialis france import cialis cheap cialis cialis 30 day trial coupon cialis 20 mg cost generic cialis how to purchase cialis on line generic low dose cialis
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:43 ق.ظ

You actually expressed this wonderfully!
cialis online cialis super acti cialis diario compra cialis daily dose generic cialis prices rezeptfrei cialis apotheke cialis sans ordonnance 40 mg cialis what if i take costo in farmacia cialis cialis 200 dollar savings card
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:19 ب.ظ

Incredible many of excellent advice.
cialis generico online cialis 20mg preis cf canadian discount cialis only here cialis pills cialis efficacit cialis 20 mg effectiveness buy cialis online legal we like it cialis soft gel cialis generico in farmacia cialis coupons
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 04:19 ق.ظ

Incredible a lot of useful data!
cialis for sale south africa cialis soft tabs for sale usa cialis online cialis 20 mg cost generic cialis soft gels cialis soft tabs for sale tadalafil generic are there generic cialis american pharmacy cialis 40 mg cialis what if i take
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 05:04 ب.ظ

Truly tons of helpful data!
cialis online cialis 30 day trial coupon cialis pills price each how much does a cialis cost only best offers 100mg cialis cialis kaufen tadalafil tadalafil 5mg generic for cialis cialis generika
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 05:19 ق.ظ

You have made the point!
cialis savings card generic cialis pro interactions for cialis canadian cialis cialis uk comprar cialis 10 espa241a cialis name brand cheap generic cialis pill online cialis kaufen bankberweisung click here take cialis
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:58 ب.ظ

Kudos! I like it!
cialis online holland cialis tablets for sale cialis purchasing miglior cialis generico cialis para que sirve preis cialis 20mg schweiz cialis generico milano buy cialis online cheapest cialis generico milano cialis super kamagra
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:07 ق.ظ

Amazing stuff. Thanks a lot.
generic cialis pro only best offers cialis use brand cialis nl only best offers 100mg cialis click now buy cialis brand cialis 5 mg funziona cialis 5 mg schweiz wow cialis 20 cialis 5 mg scheda tecnica cialis tablets australia
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:10 ب.ظ

Regards, A lot of content.

when will generic cialis be available cialis super acti order generic cialis online cialis dosage amounts brand cialis generic acheter cialis kamagra cialis online holland what is cialis buy cialis uk no prescription cialis 20mg preis cf
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:31 ق.ظ

Truly a good deal of helpful info!
cialis 100 mg 30 tablet price cialis wal mart pharmacy cialis tablets generic cialis in vietnam we recommend cialis best buy comprar cialis navarr cialis for sale cialis 5 mg buy cialis 30 day trial coupon cialis super acti
sciencedirect.com
شنبه 12 آبان 1397 10:12 ق.ظ
This is really fascinating, You are a very professional blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking extra of your magnificent post.
Additionally, I've shared your website in my social networks
Gerardo
شنبه 28 مهر 1397 07:04 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for گزارش تخصصی
buy levitra 20 mg
جمعه 20 مهر 1397 10:51 ق.ظ

You have made the point.
buy levitra levitra 20mg levitra without a doctor prescription cheap 20mg levitra buy levitra online levitra generic cheap 20mg levitra levitra online vardenafil 20mg levitra
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 08:11 ب.ظ

You revealed this adequately!
cialis 20 mg we choice cialis pfizer india cialis patent expiration prezzo di cialis in bulgaria cialis pills cialis online cialis for sale usa cialis online cialis price in bangalore if a woman takes a mans cialis
north west pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 01:59 ق.ظ

This is nicely expressed! !
canadian drugs canadian medications drugstore online reviews canadian pharmaceuticals for usa sales canada viagra canada online pharmacies legitimate canadian medications pharmacy drugstore online online pharmacy canada canada medication pharmacy
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:57 ب.ظ

You actually stated this terrifically.
try it no rx cialis cialis online deutschland buy cialis online legal how does cialis work 5 mg cialis pharmacie en ligne generic for cialis canadian drugs generic cialis if a woman takes a mans cialis click now cialis from canada side effects of cialis
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:48 ق.ظ

With thanks. Excellent stuff!
northwest pharmacies online drugs for sale in mexico canada pharmacies pharmacy canada best drugstore online reviews canadian pharmacy trust pharmacy canada reviews pharmacy canada northwest pharmacies in canada good canadian online pharmacies
viagra generic
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:40 ق.ظ

Thank you! Loads of information.

viagra on prescription uk buy viagra online without a prescription buy viagra online uk can i buy viagra without a prescription buy generic viagra uk how to buy viagra online without how to get viagra with prescription viagra online cheap uk ordering viagra cheapest viagra with prescription
Roll Tide Gear
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:45 ب.ظ
I am genuinely delighted to read this weblog posts which carries tons of
valuable facts, thanks for providing these kinds of statistics.
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:03 ب.ظ

Many thanks, I enjoy this.
tadalafil tablets cialis 10mg prix pharmaci buy cialis cheap 10 mg cialis free trial cialis efficacit cialis pills price each how much does a cialis cost the best choice cialis woman recommended site cialis kanada cialis ahumada
why be racist sexist homophobic shirt
سه شنبه 6 شهریور 1397 03:14 ب.ظ
Let me know what's occurring in your life.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها