تبلیغات
مرجع دانلود فایل های فرهنگیان و دانشگاهی - پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چكیده:

همراه با پیشرفت تكنولوژی و با توجه به پیوند همه جانبه زندگی انسان با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانكداری در تمامی كشورها در قرن اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده است. تمامی این تلاشها در جهت كاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش كارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده است. در این راستا مدیریت نقدینگی وجوه اخذ شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار می گردد. در این تحقیق به دنبال اثبات این فرض بودیم که روند تغییرات تجهیزات الکترونیکی در بانک رفاه ایران تاثیر مستقیمی بر ارتقای مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است . در همین راستا پس از شناسایی عوامل موثر بر نقدینگی بانك در بانك رفاه ایران، روند تغییرات آنها در بازه زمانی سال 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم فزار آماری IBM SPSS Statistics 19  تاثیر هر یك بر روی متغیر های شاخص نقدینگی مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 38 آزمون فرعی انجام شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تاثیر متغیرهای مستغل بر متغیر وابسته فرضیه اصلی، کمتر از 50% بوده است

 

كلمات كلیدی: بانكداری الكترونیك، كنترل نقدینگی، بانك رفاه، پول الكترونیك

 

 

 

1-1.      تعریف مسئله

درسال های اخیر، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک درسیستم بانکی کشور قابل توجه بوده است، حال آنکه در طی این مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است و لذا این گمان می رود که رابطه ای میان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک و رشد نقدینگی وجود داشته باشد از این رو هدف این پایان ­نامه تاثیر بهره گیری از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی (خودپرداز،پایانه فروش وپایانه شعب) برمدیریت نقدینگی در بانک رفاه ایران با استفاده از داده های ماهانه دردوره پنج­ساله 1386  تا 1390 می باشد.

1-2.     اهمیت و ضرورت تحقیق

از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه­ی خدمات می باشد.کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمان های خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمان ها ضروری است. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به-خصوص بانک ها می باشد. در سال های اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه­ی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است.این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است.پایه پولی که از مجموع کل پول نقد در دست مردم وبانکها و سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی تشکیل می شود با توجه به تغییرات ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد را مشخص می کند. از این رو متناسب با افزایش یا کاهش این ضریب، توان بانکها در اعطای تسهیلات تغییر می کند.بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ضریب فزاینده پولی در آذر ماه 1388 نسبت به اسفند ماه 1387با افزایش 89/0 واحد درصدی از 52/3 درصد به 41/4 درصد افزایش نشان می دهد. این افزایش منجر به افزایش 27هزارو56میلیارد تومانی در حجم نقدینگی شده است.

حجم نقدینگی در این دوره از 190هزار و 137میلیارد تومان به 217هزارو192میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.بر این اساس توان وام دهی جدید بانکها در این دوره ، با توجه به افزایش ضریب فزاینده پولی و کسر ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی رقمی بالغ بر 18هزار و 866 میلیارد تومان را در برگرفت .افزایش فوق در توان عرضه پول توسط بانکها در حالی صورت گرفته است که در طی این مدت با کاهش 8/8 درصدی پایه پولی روبرو بوده ایم.از جمله علل افزایش ضریب فزاینده در 9ماهه نخست سال 1388می توان به کاهش نسبت پول نقد به سپرده مردم اشاره کرد.این نسبت ارجحیت مردم را در مورد نگهداری درصدی از پول بصورت نقد ، و در مقابل درصدی که به صورت سپرده دیداری نزد بانکها نگهداری می کنند را نشان می دهد.بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری در طی اسفند ماه 1387تا پایان آذر ماه 1388از 9/42 درصد به 7/38 درصد کاهش نشان می دهد . این کاهش دلیلی است بر افزایش تمایل مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری نزد بانکها.

با توجه به اینکه برابر سیاستهای پولی بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانکها درسال 1388مطابق با سال 1387در نظر گرفته شده و پایه پولی نیز در این دوره کاهش نشان می دهد. بنابراین تنها علت افزایش در ضریب تکاثری، حجم نقدینگی و توان انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات (خلق پول جدید) در این دروه را می توان به افزایش ارجحیت مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری عنوان کرد. در این راستا کنترل نقدینگی بانکها به عنوان موضوعی که تاثیر مستقیمی بر خطر ورشکستگی بانکها از یک طرف و کاهش میزان سوددهی آنها در شرایطی که بانکهای رقیب از مدیریت نقدینگی بهتری بهره گرفته اند، از اهمیتی قابل توجه بهره مند می گردد. (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391)

1-3.    اهداف تحقیق

هدف کلی : در این تحقیق به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای استفاده از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است.

اهداف جزئی : بررسی وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص روند آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با توجه به وضع موجود در بانک رفاه

1-4.    سؤال های تحقیق

سوالات اصلی:

o          آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است؟

o          پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته است؟

سوالات فرعی:

o          روند تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و ...) چگونه بوده است.

o          تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده است.

o          کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده است.

o          تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.

o          روند تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.


لینک دانلود:


 پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه 


 پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه 


نظرات()   
   
Silva Ultramind Home Seminar
دوشنبه 25 تیر 1397 11:09 ق.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Thank you!
www.tredfashions.com
پنجشنبه 17 خرداد 1397 12:24 ب.ظ
fantastic issues altogether, you simply gained a new reader.

What may you suggest in regards to your put up that you just made a few days ago?
Any positive?
Marina Tower
پنجشنبه 3 خرداد 1397 01:05 ق.ظ
Hurrah! Finally I got a webpage from where I can really get useful data regarding my
study and knowledge.
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:33 ق.ظ

Amazing facts. Appreciate it!
we choice cialis pfizer india viagra cialis levitra generic cialis at the pharmacy prescription doctor cialis cialis generika bulk cialis buying brand cialis online cialis side effects dangers cialis 5 mg cialis 20mg
choc
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 03:06 ب.ظ
Fantastic website you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover
the same topics discussed here? I'd really love to
be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Thanks!
cazbah.us
جمعه 14 اردیبهشت 1397 10:39 ب.ظ
Usually I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very
compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has
been amazed me. Thank you, quite great article.
фитнесс резинки s
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 02:29 ب.ظ
фитнес резинки ре
эспандер ленточный фиолетовый
резинка для фитнеса украина
резинка для фитнеса херсон
резинки для фітнеса
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:38 ب.ظ

Seriously many of beneficial data!
price cialis per pill where cheapest cialis we like it safe cheap cialis look here cialis order on line cialis flussig ou acheter du cialis pas cher usa cialis online order a sample of cialis cialis super acti buy original cialis
Viagra from canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:26 ب.ظ

Thanks. Fantastic information.
buy sildenafil tablets how to buy viagra without seeing a doctor sildenafil pharmacy ordering viagra online buy generic sildenafil uk pharmacy viagra kamagra viagra prescription cheap viagra uk is buying viagra online legal
garcinia free trial
پنجشنبه 16 فروردین 1397 09:06 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
rolle chiropractic charlotte mi hours
چهارشنبه 15 فروردین 1397 02:50 ق.ظ
Your body is designed to be healthy!
Raina
سه شنبه 14 فروردین 1397 08:55 ب.ظ
Hello! This post could not be written any better!
Reading through thi ppst reminds mme of my previous room
mate! He always kept chatting about this. I will forward this page tto him.
Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 14 فروردین 1397 03:36 ب.ظ
Have been taking little over a month.
joma jewellery gold
یکشنبه 12 فروردین 1397 09:07 ق.ظ
Among the reasons for that is as a result of plethora
of girls athletic shoe varieties you could possibly discover on sale.
http://garciniacambogiapremium.net/myths-that-are-sabotaging-your-weight-loss-efforts
شنبه 11 فروردین 1397 10:21 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
شنبه 11 فروردین 1397 02:55 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
joma jewellery a little summer lovin
جمعه 10 فروردین 1397 12:49 ب.ظ
The client’s premium is the money that's paid individually by the
customer to the public sale home. It is a proportion of
the final bid value.
Robert's Blow Boy
جمعه 10 فروردین 1397 12:27 ب.ظ
I didn't state anywhere that i do believe Tilikum advantages,
that is why i would really like to see things improve.
Robert's Blow Boy
جمعه 10 فروردین 1397 10:46 ق.ظ
Not hard anyhow. Possibly just a little nibble!
joma jewellery horseshoe
جمعه 10 فروردین 1397 10:28 ق.ظ
Thanks a lot Woothie. There's also a craft market, which may be of interest.
The craft market is positioned near the harbour.
Joma Jewellery a little
جمعه 10 فروردین 1397 07:20 ق.ظ
2. A Thai jewelry designer shocked the world when he designed a $4.2 million dog tiara for
his pet Maltese terrier.
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 08:25 ق.ظ

Amazing tons of fantastic information.
cialis alternative cialis daily dose generic cialis 5mg prix buy cheap cialis in uk cialis et insomni rx cialis para comprar pastillas cialis y alcoho compare prices cialis uk cialis 20 mg cialis generique 5 mg
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:10 ب.ظ

You actually revealed it fantastically.
cialis professional from usa cialis e hiv cialis uk next day buy online cialis 5mg only best offers cialis use buy cialis sample pack link for you cialis price online cialis generic low dose cialis side effects for cialis
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:06 ب.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my
comment form? I'm using the same blog platform as yours and
I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها