تبلیغات
مرجع دانلود فایل های فرهنگیان و دانشگاهی - پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چكیده:

همراه با پیشرفت تكنولوژی و با توجه به پیوند همه جانبه زندگی انسان با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانكداری در تمامی كشورها در قرن اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده است. تمامی این تلاشها در جهت كاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش كارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده است. در این راستا مدیریت نقدینگی وجوه اخذ شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار می گردد. در این تحقیق به دنبال اثبات این فرض بودیم که روند تغییرات تجهیزات الکترونیکی در بانک رفاه ایران تاثیر مستقیمی بر ارتقای مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است . در همین راستا پس از شناسایی عوامل موثر بر نقدینگی بانك در بانك رفاه ایران، روند تغییرات آنها در بازه زمانی سال 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم فزار آماری IBM SPSS Statistics 19  تاثیر هر یك بر روی متغیر های شاخص نقدینگی مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 38 آزمون فرعی انجام شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تاثیر متغیرهای مستغل بر متغیر وابسته فرضیه اصلی، کمتر از 50% بوده است

 

كلمات كلیدی: بانكداری الكترونیك، كنترل نقدینگی، بانك رفاه، پول الكترونیك

 

 

 

1-1.      تعریف مسئله

درسال های اخیر، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک درسیستم بانکی کشور قابل توجه بوده است، حال آنکه در طی این مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است و لذا این گمان می رود که رابطه ای میان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک و رشد نقدینگی وجود داشته باشد از این رو هدف این پایان ­نامه تاثیر بهره گیری از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی (خودپرداز،پایانه فروش وپایانه شعب) برمدیریت نقدینگی در بانک رفاه ایران با استفاده از داده های ماهانه دردوره پنج­ساله 1386  تا 1390 می باشد.

1-2.     اهمیت و ضرورت تحقیق

از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه­ی خدمات می باشد.کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمان های خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمان ها ضروری است. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به-خصوص بانک ها می باشد. در سال های اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه­ی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است.این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است.پایه پولی که از مجموع کل پول نقد در دست مردم وبانکها و سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی تشکیل می شود با توجه به تغییرات ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد را مشخص می کند. از این رو متناسب با افزایش یا کاهش این ضریب، توان بانکها در اعطای تسهیلات تغییر می کند.بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ضریب فزاینده پولی در آذر ماه 1388 نسبت به اسفند ماه 1387با افزایش 89/0 واحد درصدی از 52/3 درصد به 41/4 درصد افزایش نشان می دهد. این افزایش منجر به افزایش 27هزارو56میلیارد تومانی در حجم نقدینگی شده است.

حجم نقدینگی در این دوره از 190هزار و 137میلیارد تومان به 217هزارو192میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.بر این اساس توان وام دهی جدید بانکها در این دوره ، با توجه به افزایش ضریب فزاینده پولی و کسر ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی رقمی بالغ بر 18هزار و 866 میلیارد تومان را در برگرفت .افزایش فوق در توان عرضه پول توسط بانکها در حالی صورت گرفته است که در طی این مدت با کاهش 8/8 درصدی پایه پولی روبرو بوده ایم.از جمله علل افزایش ضریب فزاینده در 9ماهه نخست سال 1388می توان به کاهش نسبت پول نقد به سپرده مردم اشاره کرد.این نسبت ارجحیت مردم را در مورد نگهداری درصدی از پول بصورت نقد ، و در مقابل درصدی که به صورت سپرده دیداری نزد بانکها نگهداری می کنند را نشان می دهد.بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری در طی اسفند ماه 1387تا پایان آذر ماه 1388از 9/42 درصد به 7/38 درصد کاهش نشان می دهد . این کاهش دلیلی است بر افزایش تمایل مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری نزد بانکها.

با توجه به اینکه برابر سیاستهای پولی بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانکها درسال 1388مطابق با سال 1387در نظر گرفته شده و پایه پولی نیز در این دوره کاهش نشان می دهد. بنابراین تنها علت افزایش در ضریب تکاثری، حجم نقدینگی و توان انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات (خلق پول جدید) در این دروه را می توان به افزایش ارجحیت مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری عنوان کرد. در این راستا کنترل نقدینگی بانکها به عنوان موضوعی که تاثیر مستقیمی بر خطر ورشکستگی بانکها از یک طرف و کاهش میزان سوددهی آنها در شرایطی که بانکهای رقیب از مدیریت نقدینگی بهتری بهره گرفته اند، از اهمیتی قابل توجه بهره مند می گردد. (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391)

1-3.    اهداف تحقیق

هدف کلی : در این تحقیق به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای استفاده از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است.

اهداف جزئی : بررسی وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص روند آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با توجه به وضع موجود در بانک رفاه

1-4.    سؤال های تحقیق

سوالات اصلی:

o          آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است؟

o          پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته است؟

سوالات فرعی:

o          روند تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و ...) چگونه بوده است.

o          تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده است.

o          کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده است.

o          تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.

o          روند تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.


لینک دانلود:


 پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه 


 پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه 


نظرات()   
   
http://jeodedi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:09 ب.ظ

Really all kinds of valuable information!
safe site to buy cialis online cialis soft tabs for sale cilas viagra vs cialis vs levitra cialis ahumada cialis ahumada click now cialis from canada buying cialis in colombia cialis 10mg prix pharmaci cialis diario compra
http://icarun.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:05 ق.ظ

Cheers! Loads of forum posts!

cost of cialis cvs venta de cialis canada cialis 50 mg soft tab generic cialis 20mg tablets comprar cialis 10 espa241a cialis for sale south africa cipla cialis online cialis prezzo in linea basso cialis en mexico precio walgreens price for cialis
http://pronencrac.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:19 ب.ظ

Truly a good deal of awesome facts!
cialis flussig generico cialis mexico bulk cialis only now cialis 20 mg trusted tabled cialis softabs 5 mg cialis coupon printable cialis y deporte cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily rx cialis para comprar
no prescription cialis cheap
جمعه 31 خرداد 1398 08:23 ب.ظ

You've made your stand extremely clearly.!
purchase once a day cialis comprar cialis navarr we choice cialis uk cialis name brand cheap buy cialis sample pack cialis venta a domicilio when can i take another cialis cialis in sconto cialis baratos compran uk cialis 20mg prix en pharmacie
buy tadalafil online
جمعه 31 خرداد 1398 04:40 ق.ظ

Wonderful material. With thanks!
cialis sale online generic cialis levitra cialis generico online acquisto online cialis cialis lowest price tadalafil cialis 5mg prix cialis 50 mg soft tab generic cialis in vietnam cialis ahumada
http://tionabuck.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:36 ب.ظ

Really loads of wonderful advice.
only best offers 100mg cialis cipla cialis online low cost cialis 20mg cialis australian price buy online cialis 5mg only best offers cialis use cialis qualitat cialis generico online free generic cialis acheter cialis kamagra
Cialis pills
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:22 ق.ظ

Lovely content, Cheers.
we use it 50 mg cialis dose import cialis enter site 20 mg cialis cost cialis generic availability cialis patent expiration walgreens price for cialis cialis 20 mg best price we use it cialis online store we choice cialis uk we like it cialis price
Cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:36 ق.ظ

Wow tons of helpful advice.
cialis per paypa acheter cialis meilleur pri best generic drugs cialis cialis price thailand venta de cialis canada callus cialis online napol canadian drugs generic cialis achat cialis en itali cheap cialis
http://trosorin.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:50 ق.ظ

You revealed this adequately!
we use it 50 mg cialis dose cialis official site viagra cialis levitra cialis daily dose generic cialis 100mg suppliers side effects for cialis cialis pills cialis 5mg billiger acheter cialis meilleur pri cialis efficacit
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 03:22 ق.ظ

Kudos. Plenty of information!

cialis generico en mexico cialis 5 mg effetti collateral cialis daily new zealand cialis coupon cialis 5mg billiger cialis purchasing callus we like it safe cheap cialis cialis venta a domicilio rx cialis para comprar
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 01:16 ب.ظ

Thanks a lot, I like this.
tadalafil cialis super kamagra cialis canada on line cialis cost cialis online deutschland generic cialis in vietnam i recommend cialis generico cialis farmacias guadalajara cost of cialis cvs tadalafil generic
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:54 ب.ظ

You stated this effectively.
cialis cuantos mg hay cialis online napol cialis dose 30mg cialis rezeptfrei sterreich order a sample of cialis acheter cialis meilleur pri try it no rx cialis cialis with 2 days delivery cialis billig cost of cialis per pill
cialis super kamagra
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:32 ق.ظ

You actually explained that really well.
when will generic cialis be available cialis flussig prices on cialis 10 mg cialis generico online cialis tadalafil online cialis canada on line cost of cialis cvs il cialis quanto costa cialis 5 mg effetti collateral cialis super kamagra
http://roarina.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:23 ب.ظ

Whoa a lot of fantastic information.
i recommend cialis generico cialis 20 mg best price how do cialis pills work achat cialis en suisse generic cialis pro non 5 mg cialis generici click now buy cialis brand cialis online holland cialis 20mg prix en pharmacie american pharmacy cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:16 ب.ظ

Kudos. Lots of write ups.

tesco price cialis buy cialis online cheapest canada discount drugs cialis free cialis cialis great britain walgreens price for cialis click here cialis daily uk cialis sicuro in linea venta de cialis canada cialis free trial
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:23 ق.ظ

You actually said it really well.
cialis italia gratis cialis en 24 hora buy cialis sample pack viagra cialis levitra cialis generic availability where do you buy cialis cialis with 2 days delivery cialis kaufen acquisto online cialis cialis uk next day
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:00 ق.ظ

You actually reported that superbly.
200 cialis coupon cialis generico in farmacia cialis for daily use tadalafil 10 mg viagra cialis levitra cialis generico in farmacia comprar cialis navarr cialis 20 mg cut in half cheap cialis cialis rezeptfrei
Dario
شنبه 18 خرداد 1398 12:23 ق.ظ
Greetings from Ohio! I'm bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
I enjoy the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!
free domain names
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 09:14 ق.ظ
I am truly pleased to read this web site posts which
includes plenty of valuable facts, thanks for providing such
data.
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 09:43 ب.ظ

You stated this superbly!
canadian pharmacys pharmacy onesource canada pharmacies canadian pharmacy world canadian pharmacy world drugs for sale in canada pharmacy near me canadian pharmacys canada drug canada medication cost
Jenni
پنجشنبه 25 بهمن 1397 03:17 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and
I in finding It really useful & it helped me out much.
I'm hoping to present something again and help others like you helped me.
Aida
یکشنبه 14 بهمن 1397 01:17 ق.ظ
Very rapidly this web site will be famous among all blogging people, due
to it's fastidious articles or reviews
buy cialis online no prescription
جمعه 16 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Thank you. Helpful information!
prix cialis once a da legalidad de comprar cialis cialis kaufen canadian discount cialis buy cialis online nz buy cialis cheap 10 mg cialis australia org cialis free trial cialis name brand cheap generic cialis soft gels
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:12 ب.ظ

Thank you, Helpful information!
cialis 10 doctissimo miglior cialis generico cialis tadalafil online cialis reviews cialis vs viagra cialis 30 day sample cialis pills price each canadian cialis cialis prezzo di mercato cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:06 ب.ظ

Cheers. I appreciate it!
cialis en 24 hora cialis coupon safe site to buy cialis online where to buy cialis in ontario we like it cialis price canadian drugs generic cialis calis we like it cialis soft gel generic for cialis buy cialis cheap 10 mg
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:51 ق.ظ

You actually explained this fantastically!
cialis sale online cialis uk next day buying cialis in colombia cialis 20 mg cut in half look here cialis order on line usa cialis online tadalafil 20 mg look here cialis cheap canada cialis uk viagra vs cialis
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:45 ب.ظ

Thank you! Numerous forum posts!

price cialis best cialis dose 30mg cialis uk we recommend cialis best buy 5 mg cialis coupon printable cialis generisches kanada buy cialis cialis side effects dangers side effects of cialis warnings for cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:25 ق.ظ

Factor nicely used..
cialis for sale the best site cialis tablets we choice free trial of cialis tadalafil generic click here take cialis prescription doctor cialis buy cialis sample pack online cialis dose size of cialis cialis venta a domicilio
rules of survival hack
سه شنبه 13 آذر 1397 02:50 ق.ظ
I really like it when individuals get together and share ideas.
Great website, keep it up!
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 05:20 ب.ظ

Seriously plenty of awesome info!
link for you cialis price cialis para que sirve online prescriptions cialis free generic cialis cialis australia org india cialis 100mg cost cialis 20 mg effectiveness cialis price in bangalore prices for cialis 50mg cialis daily dose generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها