تبلیغات
مرجع دانلود فایل های فرهنگیان و دانشگاهی - پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چكیده:

همراه با پیشرفت تكنولوژی و با توجه به پیوند همه جانبه زندگی انسان با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانكداری در تمامی كشورها در قرن اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده است. تمامی این تلاشها در جهت كاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش كارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده است. در این راستا مدیریت نقدینگی وجوه اخذ شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار می گردد. در این تحقیق به دنبال اثبات این فرض بودیم که روند تغییرات تجهیزات الکترونیکی در بانک رفاه ایران تاثیر مستقیمی بر ارتقای مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است . در همین راستا پس از شناسایی عوامل موثر بر نقدینگی بانك در بانك رفاه ایران، روند تغییرات آنها در بازه زمانی سال 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم فزار آماری IBM SPSS Statistics 19  تاثیر هر یك بر روی متغیر های شاخص نقدینگی مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 38 آزمون فرعی انجام شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تاثیر متغیرهای مستغل بر متغیر وابسته فرضیه اصلی، کمتر از 50% بوده است

 

كلمات كلیدی: بانكداری الكترونیك، كنترل نقدینگی، بانك رفاه، پول الكترونیك

 

 

 

1-1.      تعریف مسئله

درسال های اخیر، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک درسیستم بانکی کشور قابل توجه بوده است، حال آنکه در طی این مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است و لذا این گمان می رود که رابطه ای میان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک و رشد نقدینگی وجود داشته باشد از این رو هدف این پایان ­نامه تاثیر بهره گیری از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی (خودپرداز،پایانه فروش وپایانه شعب) برمدیریت نقدینگی در بانک رفاه ایران با استفاده از داده های ماهانه دردوره پنج­ساله 1386  تا 1390 می باشد.

1-2.     اهمیت و ضرورت تحقیق

از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه­ی خدمات می باشد.کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمان های خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمان ها ضروری است. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به-خصوص بانک ها می باشد. در سال های اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ی ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه­ی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است.این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است.پایه پولی که از مجموع کل پول نقد در دست مردم وبانکها و سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی تشکیل می شود با توجه به تغییرات ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد را مشخص می کند. از این رو متناسب با افزایش یا کاهش این ضریب، توان بانکها در اعطای تسهیلات تغییر می کند.بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ضریب فزاینده پولی در آذر ماه 1388 نسبت به اسفند ماه 1387با افزایش 89/0 واحد درصدی از 52/3 درصد به 41/4 درصد افزایش نشان می دهد. این افزایش منجر به افزایش 27هزارو56میلیارد تومانی در حجم نقدینگی شده است.

حجم نقدینگی در این دوره از 190هزار و 137میلیارد تومان به 217هزارو192میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.بر این اساس توان وام دهی جدید بانکها در این دوره ، با توجه به افزایش ضریب فزاینده پولی و کسر ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی رقمی بالغ بر 18هزار و 866 میلیارد تومان را در برگرفت .افزایش فوق در توان عرضه پول توسط بانکها در حالی صورت گرفته است که در طی این مدت با کاهش 8/8 درصدی پایه پولی روبرو بوده ایم.از جمله علل افزایش ضریب فزاینده در 9ماهه نخست سال 1388می توان به کاهش نسبت پول نقد به سپرده مردم اشاره کرد.این نسبت ارجحیت مردم را در مورد نگهداری درصدی از پول بصورت نقد ، و در مقابل درصدی که به صورت سپرده دیداری نزد بانکها نگهداری می کنند را نشان می دهد.بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری در طی اسفند ماه 1387تا پایان آذر ماه 1388از 9/42 درصد به 7/38 درصد کاهش نشان می دهد . این کاهش دلیلی است بر افزایش تمایل مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری نزد بانکها.

با توجه به اینکه برابر سیاستهای پولی بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانکها درسال 1388مطابق با سال 1387در نظر گرفته شده و پایه پولی نیز در این دوره کاهش نشان می دهد. بنابراین تنها علت افزایش در ضریب تکاثری، حجم نقدینگی و توان انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات (خلق پول جدید) در این دروه را می توان به افزایش ارجحیت مردم در نگهداری پول نقد خود به صورت سپرده های دیداری عنوان کرد. در این راستا کنترل نقدینگی بانکها به عنوان موضوعی که تاثیر مستقیمی بر خطر ورشکستگی بانکها از یک طرف و کاهش میزان سوددهی آنها در شرایطی که بانکهای رقیب از مدیریت نقدینگی بهتری بهره گرفته اند، از اهمیتی قابل توجه بهره مند می گردد. (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391)

1-3.    اهداف تحقیق

هدف کلی : در این تحقیق به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای استفاده از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است.

اهداف جزئی : بررسی وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص روند آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با توجه به وضع موجود در بانک رفاه

1-4.    سؤال های تحقیق

سوالات اصلی:

o          آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است؟

o          پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته است؟

سوالات فرعی:

o          روند تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و ...) چگونه بوده است.

o          تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده است.

o          کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده است.

o          تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.

o          روند تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد بررسی چگونه بوده است.


لینک دانلود:


 پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه 


 پایان نامه بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه 


نظرات()   
   
sciencedirect.com
شنبه 12 آبان 1397 10:12 ق.ظ
This is really fascinating, You are a very professional blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking extra of your magnificent post.
Additionally, I've shared your website in my social networks
Gerardo
شنبه 28 مهر 1397 07:04 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for گزارش تخصصی
buy levitra 20 mg
جمعه 20 مهر 1397 10:51 ق.ظ

You have made the point.
buy levitra levitra 20mg levitra without a doctor prescription cheap 20mg levitra buy levitra online levitra generic cheap 20mg levitra levitra online vardenafil 20mg levitra
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 08:11 ب.ظ

You revealed this adequately!
cialis 20 mg we choice cialis pfizer india cialis patent expiration prezzo di cialis in bulgaria cialis pills cialis online cialis for sale usa cialis online cialis price in bangalore if a woman takes a mans cialis
north west pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 01:59 ق.ظ

This is nicely expressed! !
canadian drugs canadian medications drugstore online reviews canadian pharmaceuticals for usa sales canada viagra canada online pharmacies legitimate canadian medications pharmacy drugstore online online pharmacy canada canada medication pharmacy
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:57 ب.ظ

You actually stated this terrifically.
try it no rx cialis cialis online deutschland buy cialis online legal how does cialis work 5 mg cialis pharmacie en ligne generic for cialis canadian drugs generic cialis if a woman takes a mans cialis click now cialis from canada side effects of cialis
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:48 ق.ظ

With thanks. Excellent stuff!
northwest pharmacies online drugs for sale in mexico canada pharmacies pharmacy canada best drugstore online reviews canadian pharmacy trust pharmacy canada reviews pharmacy canada northwest pharmacies in canada good canadian online pharmacies
viagra generic
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:40 ق.ظ

Thank you! Loads of information.

viagra on prescription uk buy viagra online without a prescription buy viagra online uk can i buy viagra without a prescription buy generic viagra uk how to buy viagra online without how to get viagra with prescription viagra online cheap uk ordering viagra cheapest viagra with prescription
Roll Tide Gear
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:45 ب.ظ
I am genuinely delighted to read this weblog posts which carries tons of
valuable facts, thanks for providing these kinds of statistics.
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:03 ب.ظ

Many thanks, I enjoy this.
tadalafil tablets cialis 10mg prix pharmaci buy cialis cheap 10 mg cialis free trial cialis efficacit cialis pills price each how much does a cialis cost the best choice cialis woman recommended site cialis kanada cialis ahumada
why be racist sexist homophobic shirt
سه شنبه 6 شهریور 1397 04:14 ب.ظ
Let me know what's occurring in your life.
Danon Jewellery Instagram
جمعه 26 مرداد 1397 03:38 ب.ظ
Hold jewelry stored safely and away from humidity or air.
dim ben
جمعه 26 مرداد 1397 01:18 ب.ظ
Are you able to let me know exactly what natural selection is please?
rapid tone repair dark spot corrector
جمعه 26 مرداد 1397 02:18 ق.ظ
I pay a quick visit every day a few web sites and information sites
to read posts, however this weblog offers quality based articles.
viabiovit.com/order-sildenafil-citrate.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:02 ق.ظ

Fantastic postings. Kudos.
where yo buy viagra buy cheap viagra online next day delivery buy prescription viagra buy herbal viagra online buy viagra online with a prescription what is viagra viagra pfizer buy online buy viagra ireland prices for viagra buy viagra generic
when will cialis go generic in us
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:43 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis kamagra levitra cialis coupon only best offers cialis use cialis usa cost brand cialis nl best generic drugs cialis cialis dosage amounts online prescriptions cialis cialis 20 mg cialis generisches kanada
kathe perez voice training
سه شنبه 9 مرداد 1397 02:37 ب.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend
your website, how can i subscribe for a blog web site?
The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant clear idea
unique hoodies for men
شنبه 30 تیر 1397 01:08 ق.ظ
Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any suggestions?
https://thesandersfirm.com
پنجشنبه 28 تیر 1397 06:03 ق.ظ
I just like the valuable information you supply for your articles.

I will bookmark your blog and check again here frequently.
I'm fairly certain I will be told many new stuff proper here!
Best of luck for the following!
Silva Ultramind Home Seminar
دوشنبه 25 تیر 1397 11:09 ق.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Thank you!
www.tredfashions.com
پنجشنبه 17 خرداد 1397 12:24 ب.ظ
fantastic issues altogether, you simply gained a new reader.

What may you suggest in regards to your put up that you just made a few days ago?
Any positive?
Marina Tower
پنجشنبه 3 خرداد 1397 01:05 ق.ظ
Hurrah! Finally I got a webpage from where I can really get useful data regarding my
study and knowledge.
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:33 ق.ظ

Amazing facts. Appreciate it!
we choice cialis pfizer india viagra cialis levitra generic cialis at the pharmacy prescription doctor cialis cialis generika bulk cialis buying brand cialis online cialis side effects dangers cialis 5 mg cialis 20mg
choc
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 03:06 ب.ظ
Fantastic website you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover
the same topics discussed here? I'd really love to
be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Thanks!
cazbah.us
جمعه 14 اردیبهشت 1397 10:39 ب.ظ
Usually I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very
compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has
been amazed me. Thank you, quite great article.
фитнесс резинки s
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 02:29 ب.ظ
фитнес резинки ре
эспандер ленточный фиолетовый
резинка для фитнеса украина
резинка для фитнеса херсон
резинки для фітнеса
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:38 ب.ظ

Seriously many of beneficial data!
price cialis per pill where cheapest cialis we like it safe cheap cialis look here cialis order on line cialis flussig ou acheter du cialis pas cher usa cialis online order a sample of cialis cialis super acti buy original cialis
Viagra from canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:26 ب.ظ

Thanks. Fantastic information.
buy sildenafil tablets how to buy viagra without seeing a doctor sildenafil pharmacy ordering viagra online buy generic sildenafil uk pharmacy viagra kamagra viagra prescription cheap viagra uk is buying viagra online legal
garcinia free trial
پنجشنبه 16 فروردین 1397 09:06 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
rolle chiropractic charlotte mi hours
چهارشنبه 15 فروردین 1397 02:50 ق.ظ
Your body is designed to be healthy!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها